Finančna pomoč za opremo poškodovano in uničeno v požaru na Krasu

Nekateri občani in podjetniki ste nas v preteklih dneh kontaktirali glede direktne finančne pomoči našemu društvu za opremo in ostale stroške, ki so nastali ob posredovanju na Krasu.

Vsem podjetnikom in posameznikom, ki ste nam svoje donacije že namenili, se javno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in pomoč, ki nam jo namenjate! Iskrena HVALA!

Naj omenimo še, da z našo avtocisterno ves čas izvajamo prevoze pitne vode v vasi pod Krvavcem in s tem skrbimo za nemoteno dobavo vode odjemalcem.

V nadaljevanju za vse, ki bi nam tudi radi pomagali, objavljamo podatke, kam lahko nakažete vaše donacije.

1. Vašo donacijo nam lahko nakažete direktno na naš TRR:
Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje na Gorenjskem
Cesta v polico 41, 4207 Cerklje na Gorenjskem
TRR: SI56 07000-0000463556
Namen: Donacija PGD Cerklje
Koda namena CHAR
Sklic: SI00 2022

2. Z mobilno banko skenirajte QR kodo in vpišite želeni znesek

Kot vedno, bomo tudi tokrat sredstva vaših donacij namenili za nakup in popravilo opreme. V letošnjem letu smo že dvakrat nudili pomoč kolegom izven meja naše občine. V marcu smo dva dni posredovali na gozdnem požaru nad Preddvorom in tokrat dva dni v požaru v naravi na Krasu.

Ker se je že večkrat izkazala potreba po lahkih intervencijskih oblekah, bomo del donacij namenili tudi novi opremi. Lahka intervencijska oblačila pridejo zelo prav v požarih v naravi in ostalih tehničnih intervencijah, zato smo se odločili, da našim gasilcem zagotovimo tovrstna oblačila, da bodo v takih primerih lažje prenašali vročino in fizične napore ob delu na terenu.

Z vso to opremo zagotavljamo varnost gasilcem, predvsem pa vam!

Hvala Vam za pomoč!

Na pomoč!
PGD Cerklje