Požar v/na objektu

V bivalnih prostorih preživimo največ časa in možnosti, da bi zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja povzročili požar, na nas prežijo na vsakem koraku.

V zadnjih letih število požarov v objektih nenehno narašča. 
Največ jih nastane zaradi malomarnosti, še zlasti pa zaradi:
– neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov,
– vžigov vnetljivih tekočin, plinov in hlapov,
– kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem,
– otroške igre z ognjem,
– okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav,
– samovžiga saj v dimnikih,
– strele ipd

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru
– Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.
– Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
– Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
– Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
– Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40°C
– Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.
–  Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.
– Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
– Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
– Priporočljivo je, da imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

Kaj storimo, ko v objektu zagori
– Ostanemo mirni
– Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, oddeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
– Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
– O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112
– Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
– Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
– Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
– Če je evakuacijska pot blokirana, ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
– Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

Vir: URSZR