POTRES – PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA PREBIVALCE


PRED POTRESOM

Poučite se:
– o tem, da je ozemlje naše države potresno ogroženo in da potres ni nepričakovan naravni pojav;
– poučite se o tem, kako lahko zavarujete sebe, svojo družino in imetje pred potresi;
– poučite družinske člane o tem, kako ravnati med in po potresu;
– z družinskimi člani določite zbirno mesto gospodinjstva, kjer se boste sestali po potresu, če dostop do doma ne bo mogoč in boste med potresom ločeni;
– na 
potresni karti preverite, katere stopnje potres lahko prizadene območje, kjer živite;
– preverite, ali je stavba, v kateri prebivate, potresno odporno grajena.

Poskrbite za varnost stavbe:
– 
najboljša zaščita pred potresom je ustrezna potresno odporna gradnja. Z njo se zmanjša škoda na stavbah in preprečijo žrtve;
– redno pregledujte in vzdržujte stavbo v kateri bivate. Strokovnjak naj popravi razpoke v stropu, stenah ali temeljih;
– poskrbite, da bodo električni kabli ter plinske cevi in napeljave brezhibni. Uhajanje plina lahko povzroči eksplozije in požare med in po potresu;
– preverite streho in če je treba pritrdite strešnike;
– pritrdite anteno;
– onemogočite padanje cvetličnih lončkov in korit z zunanjih okenskih polic.


Določite varna mesta za zaklon:
Doma, v šoli, na delovnem mestu oziroma v stavbah, v katerih se najpogosteje nahajate, določite varna in nevarna mesta. Varno mesto je tisto, ki ga ob nevarnosti hitro in varno dosežete.

Varna mesta v stavbah so:
– pod masivnimi mizami (ne steklenimi),
– pod podboji vrat, če so v nosilni steni,
– v vogalih notranjih sten.

Nevarna mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:
– zunanji zidovi,
– predelne stene,
– dimniki iz opeke,
– večje steklene površine (bližina oken, ogledal, steklenih omar, polic s steklenimi predmeti),
– velike omare,
– mesta, od koder lahko padejo stropna razvestljava in težki predmeti, npr. knjige

Nevarna mesta na prostem so:
– stavbe,
– zidovi,
-drevesa,
– telefonska in električna napeljava,
– daljnovodi,
– nadvozi, podvozi, mostovi, predori,
– rečne brežine, morska obala, predeli pod klifi in vodnimi pregradami.

Poskrbite za varnost v domu:
– police trdno privijte na steno;
– onemogočite premikanje omaric in predmetov na koleščkih;
– velike in težke predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, postavite na nižje police;
– nad ležišča in mesta, kjer sedite, ne obešajte slik, ogledal ter drugih težkih ali ostrih predmetov;
– ležišča naj ne bodo pod visečimi omarami, v bližini oken, predelnih in zunanjih sten;
– trdno pritrdite grelnik za vodo;
– strupene snovi (strup za škodljivce, pesticide, čistila itn.) ter gorljive in vnetljive tekočine hranite v zaprtih posodah na spodnjih policah;
– v bližino vrat in na hodnike ne postavljajte škatel in omar, ki bi se ob potresu lahko prevrnile in onemogočile izhod iz stavbe.

Poskrbite za nujno opremo:
– pripravite baterijsko svetilko, baterijski (prenosni) radijski sprejemnik in ustrezne dodatne baterije, mobilni telefon, pribor za prvo pomoč, hrano in vodo za nujne primere, odpirač za konzerve, zdravila, ki jih morate redno jemati, osebne dokumente, denar, nepremočljive čevlje, nepremočljivo odejo;
-vrednostne predmete hranite v trdnih in negorljivih škatlah;
– reševalna oprema in orodje ter pribor za prvo pomoč naj bodo vedno dosegljivi.

MED POTRESOM

Ohranite mirno kri.

V stavbah:
– poiščite zaščito na varnih mestih, izogibajte se nevarnih mest. Poiščite si zaklon na varnih mestih, počepnite na tla in počakajte, da tresenje preneha;
– če ni primernih varnih mest, si zavarujte glavo z rokami, blazinami ali torbo;
– če ste v postelji, ostanite v njej in si glavo pokrijte z blazino;
– če ste med potresom v stavbi, ostanite v njej. Zapustite jo šele, ko tresenje preneha;
– ne uporabljajte dvigal in stopnišč. Če ste med potresom v dvigalu, pritisnite gumbe za vsa nadstropja in izstopite na prvem mogočem izhodu. Če se vrata ne odprejo sama, uporabite gumb za odpiranje ali pokličite pomoč;
– v trgovskih stavbah, šolah ali knjižnicah pazite na predmete, ki padajo s polic. Ne tecite proti izhodu, počakajte, da potres mine.

Na prostem:
Na naseljenem območju:
– se oddaljite od stavb, da vas ne bi poškodovali padajoči predmeti (strešniki, opeka, omet, cvetlični lončki in korita, steklo itn.);
– če se ne morete oddaljiti od stavb, pazite na padajoče predmete – glavo si zavarujte z rokami ali s torbo;
– izogibajte se opornih zidov;
– izogibajte se električnih naprav in električnih napeljav (prodajnih avtomatov, bankomatov, električnih kablov, daljnovodov itn.).

V avtomobilu:
– upočasnite vožnjo, zapeljite ob rob ceste (izogibajte se bližine stavb, dreves, električne napeljave) in ugasnite avtomobil. V njem počakajte do konca potresa.

Na vlaku:
– trdno se primite, da ne padete. Ko se vlak ustavi, bodite mirni in čakajte na navodila osebja.

Na mostu:
– če med potresom peš prečkate most, sedite ali lezite na pločnik in se primite za ograjo.

V gorah:
– ne približujte se robovom previsnih sten;
– pazite na morebitno padanje skal in trganje skalnih podorov;
– bodite pozorni na možnost plazov, udorov, zlasti na strmih pobočjih.

Na obalah jezer, vodotokov in morja:
– ne približujte se obali, saj se lahko brežina vdre oziroma zdrsne;
– izogibajte se predelov pod klifi.

PO POTRESU

Ohranite mirno kri.
Po močnem potresu lahko pričakujete številne, tudi močnejše popotresne sunke.

Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah:
– v stanovanju zaprite ventile za plin in vodo ter izklopite elektriko ter vse vire gretja;
– če zaznate puščanje oziroma uhajanje plina, odprite okna;
– ne prižigajte vžigalic in ne uporabljajte odprtega ognja;
– preverite nastalo škodo;
– poškodovano zgradbo zapustite po najvarnejši poti. S seboj vzemite najnujnejšo obleko, dokumente, denar in nujno potrebna zdravila;
– če je zgradba, v kateri prebivate, poškodovana, čim prej odnesite morebitne nevarne snovi na mesto, določeno za ta namen;
– ne vstopajte v poškodovane stavbe;
– če je prišlo do poškodb vodovodnega omrežja, vode ne uporabljajte za pitje, pripravo hrane in čiščenje posode;
– če se praši, uporabite priročno zaščitno sredstvo (robec, krpo, del oblačila) in si z njim prekrijte usta in nos;
– vedno bodite obuti v čevlje, saj se bosi lahko porežete oziroma poškodujete na razbitem steklu in ostrih delih ruševin;
– poslušajte prenosni radio in napotke ter navodila pristojnih organov in služb;
– ne kličite po nepotrebnem na telefonsko številko za klic v sili 112, saj boste s tem dodatno obremenili operaterje. Raje uporabite sistem za pošiljanje kratkih sporočil (SMS);
– če ste bili med potresom ločeni od družinskih članov, vzpostavite z njimi stik. Pojdite na kraj, ki ste ga določili za zbirno mesto gospodinjstva;
– poskrbite za hišne ljubljenčke in živino. Živini iz poškodovanih objektov omogočite pot na prosto;
– če ste ostali nepoškodovani, priskočite na pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo – otrokom, starejšim in slabotnim ter poškodovanim osebam. Skladno s svojimi sposobnostmi se po navodilih pooblaščenih organov vključite v organizirane reševalne akcije;
– če lahko, pogasite manjše požare, sicer pokličite številko za klic v sili 112;
– ob poškodbah kože je treba preveriti, kdaj so bili poškodovanci nazadnje cepljeni proti tetanusu in, če je treba, obnoviti zaščito (profilaksa tetanusa po poškodbi).

Če ste ujeti v ruševinah:
– če ste ujeti, poskusite ugotoviti, od kod prihaja zrak;
– če niste poškodovani, poskušajte odstranjevati ruševine v smeri, od koder prihaja zrak, pri čemer varčujte s svojimi močmi;
– če ruševin ne morete odstraniti in/ali ste poškodovani, ostanite mirni, varčujte s svojimi močmi in v enakomernih presledkih udarjajte s kakšnim predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo;
– če imate piščalko, nanjo piskajte. Občasno kličite na pomoč, da vas bodo reševalci lažje našli. Ne kričite, saj ste lahko ob glas in vdihnete prah in škodljive snovi. Nos in usta si pokrijte z robcem ali krpo, da boste zmanjšali vnos prašnih delcev v dihalne organe;
– če imate pri sebi mobilni telefon, ga lahko uporabite, čeprav ni nujno, da bodo po potresu telefonska omrežja operaterjev mobilne telefonije delovala. V tem primeru je bolje uporabiti SMS sporočila. Mobilni telefon občasno ugašajte in skušajte čim dlje ohraniti energijo baterije.

Na prostem:
V avtomobilu:
– poslušajte radio in prometna poročila, saj obstaja verjetnost, da je cestna infrastruktura poškodovana,
– če po potresu cestišče ni poškodovano, nadaljujte pot. Izogibajte se nadvozov, podvozov, predorov in mostov,
– če po potresu z avtomobilom poti ne morete nadaljevati, umaknite avtomobil na varen kraj in na vidnem mestu pustite vaše podatke.

V gorah:
– pazite na morebitno padanje skal in trganje skalnih podorov;
– bodite pozorni na možnost plazov, udorov, zlasti na strmih pobočjih.

Na obalah jezer, vodotokov in morja:
– ne približujte se obali, saj se lahko brežina vdre oziroma zdrsne;
– izogibajte se predelov pod klifi,
– vodne pregrade so lahko poškodovane, zato se ne zadržujte v njihovi bližini.

Vir:URSZR