Uporaba gasilnika v gospodinjstvu

Gasilnik namestimo na vidno in dostopno mesto v bližini izhodnih vrat.

Pri gašenju požarov z gasilniki se moramo najprej prepričati o velikosti požara. Če presodimo, da bomo požar lahko pogasili sami, se takoj lotimo gašenja.

V nasprotnem primeru se umaknemo na varno in pokličemo 112!

Če menite, da boste lahko pogasili požar, upoštevajte naslednja navodila.

Priprava gasilnika za gašenje:
1. Sprostimo gumjasto cev
2. Izvlečemo varovalko
3. Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma
4. Pritisnemo na ročaj, ter curek usmerimo na gorečo površino (gasimo levo-desno, “cik-cak”).

Postopek aktiviranja gasilnika je lahko odvisen od vrste gasilnika. Opis najdemo na gasilniku samem!

Po gašenju moramo gasilnik ponovno napolniti, tudi če ni popolnoma prazen!

Kako gasimo?
– Pred gašenjem električnih in plinskih naprav je treba izklopiti elektriko oziroma zapreti dovod plina.
– Če je prisoten veter oziroma prepih, vedno gasimo v smeri vetra.
– Gasiti začnemo ob robu požara
– Iztekajoče tekočine gasimo od zgoraj navzdol
– Po zaključenem gašenju se  vedno prepričajmo, da je požar pogašen!
    – Poskrbimo, da aparat čimprej ponovno napolnimo. To lahko opravijo le pooblaščeni serviserji.

ČE NISTE PREPRIČANI, DA JE POŽAR POGAŠEN ALI PA SAMO IZ PREVENTIVNEGA RAZLOGA, POKLIČITE GASILCE NA 112.