Usposabljanje gasilcev za GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL B

16. in 17. aprila je v ICZR na Igu potekal tečaj za gašenje notranjih požarov – modul B. Usposabljanja sta se udeležila tudi dva naša operativna gasilca.

Za uspešno opravljen tečaj jima čestitamo!