Tečaj za operativnega gasilca

V preteklih mesecih je potekal tečaj za operativnega gasilca v organizaciji GZ Cerklje na Gorenjskem. Tečajniki so z usposabljanjem pričeli 19. 11. 2021. Po opravljenih predavanjih in praktičnih vajah so 29. 5. 2022 potekali zaključni izpiti.

Tečaja se je udeležilo 29 tečajnikov.  24 udeležencev je tečaj uspešno opravilo, med njimi tudi 6 članov iz PGD Cerklje.

Tečajnikom čestitamo za uspešno opravljen tečaj in s tem pridobljen čin gasilec, organizatorjem in predavateljem pa za kvalitetno izvedbo usposabljanja, kljub nevsakdanjim razmeram.