Prenova komandne sobe

Že nekaj časa je med nami zorela ideja o prenovi komande sobe, ki jo uporabljamo za podporo pri vodenju intervencij. Komandna soba je od vselitve v gasilski dom leta 2007 doživela nekaj manjših posodobitev. Žal pa ni bila več v koraku s časom, zato je bila potrebna temeljite prenove računalniške in telekomunikacijske opreme.

Lanski vetrolomi in poplave so nas postavili pred dejstvo, da moramo ukrepati takoj. Že pred tem je bila ustanovljena komisija, ki je preučila potrebe in možnosti, kako najbolje izkoristiti prostor in sodobno informacijsko tehnologijo. Da smo se lahko kar se da učinkovito soočili s poplavami, ki so nas doletele avgusta 2023, so naši člani zagotovili svoje prenosne računalnike, dodatne zaslone in brezpilotni letalnik.

Po analizi vodenja in dela v komandni sobi smo končno rešitev predstavili tudi vodstvu Gasilske Zveze Cerklje in Civilni zaščiti Cerklje, ki sta našo idejo podprli. Gasilska zveza Cerklje je naš projekt tudi sofinancirala. V letu 2023 je Gasilska Zveza Cerklje že izvedla nakup interaktivnega zaslona. V primeru intervencije večjega obsega bo ta na voljo štabu in vodjem intervencije za pregled in analizo dela tekom same intervencije.

Konec marca so se operativni člani lotili razstavljanja obstoječega inventarja in namestitve nove opreme. V začetku aprila smo pričeli s posodabljanjem elektroinštalacijske in telekomunikacijske opreme. Za to, da bodo naprave zanesljivo delovale, je poskrbel naš član Janez s pomočjo ostalih članov, ki so ponudili svoje pridne roke. Ker smo to izvedli v lastni režiji, smo prihranili nekaj finančnih sredstev. Potrebno je bilo napeljati tudi dodatne kable za radijske postaje, izdelati ohišja za postaje in postoriti še razna nepredvidena dela. Hvala vsem gasilcem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri prenovi.

Komandno sobo smo razdelili na tri posredovalna mesta.
Levo delovno mesto bo služilo za podporo enotam na terenu ob rednih intervencijah, ob dogodku večjega obsega pa kot sprejemno mesto za poročanje enot s terena.

V osrednjem delu je nameščen Dispečerski terminal NOVT4000 podjetja Novatel, ki bo služil za sprejem in obdelavo telefonskih klicev.

Desno delovno mesto bo služilo kot oddajno mesto za triažo dogodkov in vodenje enot na terenu.

Za beleženje dogodkov, pregled enot na terenu in jasno sliko nad celotnim dogajanjem v realnem času bomo poskrbeli z različnimi digitalnimi orodji sistema EmergencyAssist (ASK-EA.si). Sistem že nekaj let uporabljamo kot dodatek k tihemu alarmiranju gasilcev, ti pa ob pozivu prejmejo tudi več dodatnih informacij o sami intervenciji.

Ob lanskih neurjih smo imeli kot prvo društvo priložnost uporabiti nadgrajeni sistem za vodenje intervencij večjega obsegaEA-HQ Štab podjetja EmergencyAssist. Sistem oziroma to napredno interaktivno orodje se je izkazalo za nepogrešljiv dodatek pri vodenju intervencij z več dogodki. Tekom celotnega trajanja intervencij je imel štab vedno v realnem času pregled nad delovanjem enot, obsegom intervencije in tem, koliko lokacij je odprtih, v obdelavi ali zaključenih. Po zaključenih intervencijah smo lahko pregledali vse zapise, izvozili potrebne datoteke in poročila, ki smo jih lahko po potrebi naknadno obdelali.

Za vso informacijsko podporo, ponujeno tehnično pomoč in možnost uporabe naprednega sistema za vodenje intervencij večjega obsega, se zahvaljujemo podjetjema EmergencyAssist in Novatel.

S to posodobitvijo smo gasilci PGD Cerklje, celotna Gasilska Zveza Cerklje in štab Civilne zaščite Cerklje pridobili napredno delovno okolje za vodenje manjših in obsežnejših dogodkov. Tako bo naše delo na koncu še bolj učinkovito, hitrejše in nekoliko manj stresno.