Oktober, mesec požarne varnosti!

Geslo meseca požarne varnost je: ZA POŽARNO VARNOST V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH SKRBIMO VSI!

V večstanovanjskih stavbah je pomembno, da lastniki in uporabniki stanovanj poskrbite za požarno varnost. Pomembno je, da poznate preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečite nastanek požara, in ukrepe, s katerimi lahko omejite njegovo širjenje oziroma ga pogasite.

Če menite, da za požarno varnost v vaši stavbi ni ustrezno poskrbljeno, ali imate vprašanja glede zagotavljanja požarne varnosti, se obrnite na upravnika (pooblaščenca etažnih lastnikov).

Naloge upravnika večstanovanjskih stavb v okviru rednega upravljanja so tudi sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje in ohranjanje pogojev za varstvo pred požarom. Ti med drugim obsegajo:

 • izdelavo požarnega reda in seznanitev lastnikov ter uporabnikov s požarnim redom,
 • izdelavo načrta evakuacije in požarnega načrta, če sta za stavbo predpisana,
 • izvedbo neobveznih oblik usposabljanja za varstvo pred požarom in praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije,
 • skrb za proste in prehodne evakuacijske poti,
 • skrb za proste površine za gasilce,
 • izbiro, nabavo, namestitev in redno strokovno vzdrževanje gasilnikov,
 • redno vzdrževanje, pregledovanje in preizkušanje sistemov aktivne požarne zaščite, če so v stavbi vgrajeni,
 • redno strokovno preizkušanje hidrantnega omrežja,
 • redno pregledovanje in čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav,
 • zagotavljanje predpisane požarne straže ob izvajanju vročih del,
 • izračun ocene požarne ogroženosti,
 • drugo.

vir: URSZR, sos112.si