Močno deževje 28. 8. 2023

V poznih popoldanskih urah je tudi Občino Cerklje dosegel nevihtni pas z močnimi padavinami. Gasilci celotne Gasilske zveze Cerklje smo prvi poziv prejeli ob 17.26. S hitrimi intervencijami na terenu smo preprečili, da bi meteorna voda ogrozila življenja občanov in da bi povzročila večjo škodo na zasebnih ter občinskih objektih.

Gasilci smo posredovali na 21 lokacijah, na terenu pa je bilo 119 gasilcev iz vseh društev GZ Cerklje.

Največ našega truda smo usmerili v zaščito Osnovne Šole Davorina Jenka v Cerkljah in športne dvorane. Iz jaškov smo prečrpavali meteorno vodo, zatesnili cevi inštalacij, po katerih je pritekala voda v objekt ter ga zaščitili s polivinilom, vrečami in gradbenimi elementi. Tudi v podružnični šoli v Zalogu je bilo potrebno izčrpati nekaj vode.

Gasilci smo preventivno pregledali strugo potoka Reke med Gradom in žičnico Krvavec, ki je bila ogrožena zaradi plazu.

Voda je ogrožala tudi nekaj objektov, ki se jih je preventivno zaščitilo s protipoplavnimi vrečami. V Velesovem je voda ogrožala hišo zaradi štora v prepustu. Iz nekaj objektov je bilo potrebno izčrpati vodo.

Na Šenturški Gori je prišlo do premika plazu, ki pa po zadnjem ogledu miruje.

Poleg tega smo izvedli tudi nekaj tehničnih posegov, da smo preprečili nadaljnjo škodo na objektih.

Med 18.50 in 20.35 uro je bila zaprta cesta na Spodnjem Brniku, med rondojem in gasilskim domom, zaradi poplavljenega cestišča.