Mesec požarne varnosti: Klic v sili – 112

Kot vsako leto je mesec oktober namenjen preventivnim dejavnostim na področju požarne varnosti. Letošnja tematika meseca oktobra je namenjena številki za klic v sili – 112, saj so ljudje kljub enaindvajsetletni uporabi in stalni promociji še vedno premalo osveščeni in poučeni o možnostih njene uporabe. To številko že od leta 1997 v Sloveniji lahko brezplačno pokličete kadar potrebujete pomoč ob različnih neljubih dogodkih, deluje pa tudi v vseh državah Evropske unije. Številko 112 državljani največkrat pokličejo, ko potrebujejo nujno medicinsko pomoč in pomoč gasilcev ob požarih, prometnih nesrečah in naravnih nesrečah, ter druge reševalne službe.

Že nekaj let v Sloveniji na številko 112 sprejemajo tudi SMS sporočilo kot klic v sili. Ta možnost je predvsem namenjena invalidom z omejenimi govornimi zmožnostmi. V novejših vozilih obstaja tudi sistem eKlic (eCall), ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilih ali pa se sproži samodejno, takoj ko senzorji v vozilu zaznajo nesrečo. Ta sistem je v Sloveniji omogočen od leta 2015, v vseh državah EU pa deluje od leta 2018.

Regijski Center Kranj

Foto: Bruno Toič, MORS.

V Sloveniji imamo 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), kjer sprejmejo vaš klic 24 ur na dan vse dni v letu. V lanskem letu so se na centrih za obveščanje odzvali na več kot 500.000 klicev, v ReCO Kranj na 46.359 klicev. Največkrat so aktivirali gasilske enote.

Pomembno je, da številko 112 poznamo vsi, vedeti pa moramo tudi, kaj je ob klicu potrebno povedati.

Ko kličete na številko 112, povejte:
KDO kliče,
KAJ se je zgodilo,
KJE se je zgodilo,
KDAJ se je zgodilo,
KOLIKO je ponesrečencev,
kakšne so POŠKODBE,
kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… ),
kakšno POMOČ potrebujete.